Foto:  Dataspillet “God of War”. Santa Monica Studios

Guder og helter på Olympen 

i dataspill og muntlig fortelling

 

Alexander Lyngsnes, universitetsbibliotekar (NTNU), belyser og viser eksempler på hvordan den greske mytologien gjenbrukes i dataspillet «God of war».

 Fridunn Karsrud , universitetslektor(UIA) og profesjonell forteller,  levendegjør  noen av antikkens  myter.

 

PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV:

Til alle tider har forfattere latt seg inspirere av dem som har gått foran, helt fra antikken til våre dager. Referansene er mange, ofte er de skjulte, desto større er lesegleden når slike sammenhenger oppdages.

Gjennom høsten vil vi vise hvordan vår litterære arv gjenbrukes i dagens litteratur, film og dataspill.

Velkommen til PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV. Du kan plukke akkurat så mange kvelder som passer deg. Kr. 100 pr. kveld, studenter kr. 50.

PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV er støttet av Bokåret 2019 – Nasjonalbiblioteket,  Fritt Ord og  Norsk Kulturråd, Norsk forfattersentrum og Notodden kommune.

Arrangementserien er et samarbeid mellom prosjektgruppen: Inger Løken,  Kirsti-Nina Frønæs og Marianne Nedler Tinnes og Notodden bibliotek.

Bokåret 2019 - logo
Alexander Lyngsnes, universitetsbibliotekar NTNU
Fridunn Tørå Karsrud - Cappelen Damm

Scroll to Top