Tegning av Petter Dass etter maleri i Melhus kirke. Det er usikkert hvorvidt maleriet virkelig viser Petter Dass. Kilde: Nordland fylkesleksikon.

Salmekveld med hymnolog Sjur Atle Furali,  kantor Sylke Feldhusen og Notodden Kantori

 

Denne kvelden ønskes alle hjertelig velkommen til salmekveld i Notodden Kirke. Sammen med Notodden Kantori under ledelse av kantor Sylke Feldhusen synger vi kjente og kjære salmer av barokkens store diktere, Petter Dass og Thomas Kingo.

Kvelden vil bestå av en veksling mellom fellessang og foredrag. Hymnolog, Sjur Atle Furali, vil gå dypere inn i enkelte av salmetekstene, kommentere innholdet og peke på karakteristiske trekk ved lyrikk fra barokken.

Salmekvelden er et samarbeid mellom Notodden Menighetsråd og Notodden Bibliotek og inngår som en del av bibliotekets foredragsserie «På sporet av vår litterære arv», som startet høsten 2019.

Billetter: kr. 100.  Student: kr. 50.

PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV:

Til alle tider har forfattere latt seg inspirere av dem som har gått foran, helt fra antikken til våre dager. Referansene er mange, ofte er de skjulte, desto større er lesegleden når slike sammenhenger oppdages.

Gjennom høsten vil vi vise hvordan vår litterære arv gjenbrukes i dagens litteratur, film og dataspill.

Velkommen til PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV. Du kan plukke akkurat så mange kvelder som passer deg. Kr. 100 pr. kveld, studenter kr. 50.

PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV er støttet av Bokåret 2019 – Nasjonalbiblioteket,  Fritt Ord og  Norsk Kulturråd,  Norsk forfattersentrum og Notodden kommune.

Denne arrangementserien er et samarbeid mellom prosjektgruppa: Inger Løken,  Kirsti-Nina Frønæs og Marianne Nedler Tinnes  og  Notodden bibliotek.

 

 

Scroll to Top