Madame Bovary – når den poetiske drømmen støter an mot den prosaiske virkeligheten

 

Universitetslektor Unni Solberg snakker om Gustav Flauberts udødelige roman fra 1856.

Filmvisning «Madame Bovary» . Med skuespilleren Mia Wasikowska. Regi: Sofie Barthes 2014.

 

Bak kvart smil skjulte det seg ein gjesp av keisemd, kvar glede skjulte ei forbanning, kvar nyting ein avsmak, og dei beste kyssa etterlét berre eit håplaust begjær etter ei høgare vellyst på leppene.

«Madame Bovary, det er eg!» sa Gustave Flaubert om hovudkarakteren i verket som vert sett på som ein av dei viktigaste romanane skriven på fransk. Den tragiske kjærleikshistoria om bondejenta Emma som drøymer om eit lidenskapeleg og ekstravagant sosietetsliv, har blitt utalege gongar dramatisert, filmatisert og adaptert. Den første filmen vart laga så tidleg som i 1932, og verket var bl.a. kjelda til Heinrich Sutermeisters kjende opera ved same namn frå 1967.

Det er med god grunn at romanen vert sett på som ein av dei viktigaste skriven på fransk. Den er litterært sett svært presis og fortel ei historie som er fascinerande og underhaldane. I Madame Bovary – frå livet i provinsen har Flaubert klart å løfte ein banal historie opp til å famne noko større. Han skildra inngåande si eiga samtid, som han sjølv mislikte og opplevde som meiningslaus. Romanen kan tolkast som ein kritikk av den franske borgarskapen og grensene som småbysamfunnet la på kvinner midt på 1800-tallet.

Samstundes borar Flaubert djupt i menneskesinnet. Madame Bovary er historia om eit menneske på flukt frå verkelegheita, på jakt etter å gjere sin eigen eksistens vakrare, og som ikkje klarer å skilje mellom det viktige og det uvesentlege. Emma Bovary har gitt opphav til omgrepet bovarisme, ein tilstand der draum støtt møter verkelegheit.

Før boka kom ut i 1857 gjekk ho som føljetong i tidsskriftet Revue de Paris. Ho vart skulda for å vere usedeleg, og måtte gjennom ei rettssak før ho var tilleten utgitt som bok.

Kilde: Skald forlag

Biblioteket skal følge myndighetenes smittevernråd under arrangementene og vi anbefaler publikum å kjøpe billett på forhånd!

 

PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV:

Til alle tider har forfattere latt seg inspirere av dem som har gått foran, helt fra antikken til våre dager. Referansene er mange, ofte er de skjulte, desto større er lesegleden når slike sammenhenger oppdages.

Velkommen til PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV. Kr. 160/ studenter kr. 110.

PÅ SPORET AV VÅR LITTERÆRE ARV er støttet av Nasjonalbiblioteket,  Fritt Ord og  Norsk Kulturråd og Notodden kommune.

Denne arrangementserien er et samarbeid mellom prosjektgruppa: Inger Løken,  Kirsti-Nina Frønæs og Marianne Nedler Tinnes  og  Notodden bibliotek.

Scroll to Top