“Valkyrie”. Peder Nicolay Arbo 1880. Nasjonalgalleriet.

 Populærvitenskapelig foredrag ved Anne Irene Risøy

 

Den norrøne mytologien som først og fremst finnes bevart i eddadiktene, skildrer kvinner som både er sterke,

selvhevdende og til tider rett fremAnne Irene Risøy morderiske.

Hva kan andre kilder si?

Kan f.eks arkeologien, samt skriftlige kilder skrevet av utlendinger som kom i kontakt med nordboerne, støtte opp om et syn som går på at de mytologiske kvinneskikkelsene kan ha eksistert i vikingtiden?

 

Førsteamanuensis Anne Irene Risøy har doktorgrad fra UiO med en avhandling om “Sex, rett og reformasjon”. I de siste årene har Risøy arbeidet mer og mer med vikingtiden.

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foreleserne er forskere som er ansatt ved universitetet. Vi trenger kunnskap, og den behøver ikke være gjemt bort i lærebøker og auditorier. En time på en lørdags formiddag er alt du trenger for å lære noe nytt.

“På Lørdagsuniversitetet kan du høre foredrag om aktuelle temaer og bli med på diskusjonen etterpå.  Det er fint å kunne møtes og lære noe nytt, gjennom et kunnskapsbasert ordskifte.” (Petter Aasen, rektor ved USN og initativtaker)

Biblioteket skal følge myndighetenes smittevernråd under arrangementet.  Velkommen til Lørdagsuniversitetet!

Lørdagsuniversitetet - logo

Scroll to Top