Hvordan kan det ha seg at musikk ofte presenteres som et verktøy for nesten alt? Populærvitenskapelig foredrag med førsteamanuensis Anders Rønningen.

Foredraget tar utgangspunkt i hvordan musikk ofte presenteres som et verktøy for nesten alt: Man blir klokere av det, mer fokusert, flinkere til å samarbeide, bedre i matematikk, mindre eksponert for sykdommer.

I tillegg skaper det inkludering, identitet og gir sosial tilhørighet. -Kort sagt et vidundermiddel! Eller er det virkelig sånn?

For å svare på om musikk «virker» må vi først svare på hva musikk er, og dette problematiseres i dette kunst- og musikkfilosofiske foredraget.

Rønningen byr på musikalske eksempler og historier fra sin bakgrunn innenfor etnomusikologi og som musikkpedagog, og åpner for en ny forståelse av hva musikk er, og dermed også hva det er ved musikken som kan “virke”.

Anders Rønningen er frilans komponist og multimusiker, for tiden FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han har også mange års erfaring fra Madagaskar, hvor han jobbet i lærerutdanning og med musikk.

 

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foreleserne er forskere som er ansatt ved universitetet. Vi trenger kunnskap, og den behøver ikke være gjemt bort i lærebøker og auditorier. En time på en lørdags formiddag er alt du trenger for å lære noe nytt.

“På Lørdagsuniversitetet kan du høre foredrag om aktuelle temaer og bli med på diskusjonen etterpå.  Det er fint å kunne møtes og lære noe nytt, gjennom et kunnskapsbasert ordskifte.” (Petter Aasen, rektor ved USN og initativtaker)

Biblioteket skal følge myndighetenes smittevernråd under arrangementet. Velkommen til Lørdagsuniversitetet!

Lørdagsuniversitetet - logo

Scroll to Top