Metaforene styrer hvordan vi oppfatter og vurderer et fenomen. Professor Norunn Askeland ved USN og førsteamanuensis emerita Magdalena Agdestein ved UiT er forfattere av boken “Metaforer – hva, hvor og hvorfor?” Populærvitenskapelig foredrag.

 

Metaforer - bokomslagDøden er en reise, sier vi, men hva slags? Hva betyr kirurgisk bombing? Er eldrebølgen en dekkende metafor? Hva røper metaforer vi brukerNorunn Askeland USN om klima om hvilket standpunkt vi har i klimasaken? Hvilke metaforer brukes om kvinner i vestlig kultur sammenlignet med arabisk kultur? Hvordan kan vi bruke metaforer for å få sagt det vi vil, og hvordan kan vi påvirke andre gjennom metaforer? Slike spørsmål tas opp i foredraget til professor Norunn Askeland ved USN og førsteamanuensis emerita Magdalena Agdestein ved UiT, forfattere av boka Metaforer – hva, hvor og hvorfor?

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foreleserne er forskere som er ansatt ved universitetet.
En av universitetets viktigste oppgaver, er å dele kunnskap med alle som er interessert i å lære. Lørdagsuniversitetet er en arena der forskere møter ikke-forskere, for å snakke om et tema som vi alle er opptatt av.

Biblioteket skal følge myndighetenes smittevernråd under arrangementet! NB! Kun 4 billetter per mailadresse. 

Velkommen til Lørdagsuniversitetet!

 

 

Scroll to Top