Metaforene styrer hvordan vi oppfatter og vurderer et fenomen. Professor Norunn Askeland ved USN og førsteamanuensis emerita Magdalena Agdestein ved UiT er forfattere av boken “Metaforer – hva, hvor og hvorfor?” Populærvitenskapelig foredrag.

 

Metaforer - bokomslagDøden er en reise, sier vi, men hva slags? Hva betyr kirurgisk bombing? Er eldrebølgen en dekkende metafor? Hva røper metaforer vi bruker om klima om hvilket standpunkt vi har i klimasaken? Hvilke metaforer brukes om kvinner i vestlig kultur sammenlignet med arabisk kultur? Hvordan kan vi bruke metaforer for å få sagt det vi vil, og hvordan kan vi påvirke andre gjennom metaforer? Slike spørsmål tas opp i foredraget til professor Norunn Askeland ved USN og førsteamanuensis emerita Magdalena Agdestein ved UiT, forfattere av boka Metaforer – hva, hvor og hvorfor?

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foreleserne er forskere som er ansatt ved universitetet.
En av universitetets viktigste oppgaver, er å dele kunnskap med alle som er interessert i å lære. Lørdagsuniversitetet er en arena der forskere møter ikke-forskere, for å snakke om et tema som vi alle er opptatt av.

Biblioteket skal følge myndighetenes smittevernråd under arrangementet! NB! Kun 4 billetter per mailadresse. 

Velkommen til Lørdagsuniversitetet!

 

 

Scroll to Top