Juleskikk. Adolph Tidemand. Wikipedia

Herleik Baklid. Foto.USN 2

Herleik Baklid. Foto.USN

Jula er vår største årshøgtid. Vi kan følge den helt tilbake til førkristen tid og opp til i dag. Foredraget tar opp hvordan den førkristne julefeiringa var og hva som skjedde med den gjennom kristninga. Populærvitenskapelig foredrag med Herleik Baklid

 

Herleik Baklid er førsteamanuensis, dr. philos. i kulturhistorie. Han er særlig interessert i folkekultur, og har forsket spesielt på skikker og trosforestillinger – bl.a. bryllupsskikker og forestillinger knyttet til kirkebygningen.

Foredraget fokuserer også på hvordan julefeiringa var fra slutten av 1700-tallet og på 1800-tallet.

Hvordan var forholdet mellom religiøst og verdslig innhold i markeringa? Hvilke forberedelser ble gjort til feiringa, hva spiste man i jula og hvilke sosiale samvær forekom? Videre tar foredraget opp jula som orakeltid – hvilke varsler ble tatt og hvorfor, og hvilke overnaturlige vesener som var ute og for. Dessuten stiller Baklid spørsmål om hvor gammel skikkene med juletre og julegaver er.

Lørdagsuniversitetet - logoLørdagsuniversitetet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, og folkebiblioteker i Telemark, Vestfold og Buskerud. Foreleserne er forskere som er ansatt ved universitetet.
En av universitetets viktigste oppgaver, er å dele kunnskap med alle som er interessert i å lære. Lørdagsuniversitetet er en arena der forskere møter ikke-forskere, for å snakke om et tema som vi alle er opptatt av.

Biblioteket skal følge myndighetenes smittevernråd under arrangementene! NB! Kun 4 billetter per mailadresse.

Velkommen til Lørdagsuniversitetet!

 

Scroll to Top