Karin Sveens «Klassereise. Et livshistorisk essay» ble nylig kåret til en av Skandinavias ti beste sakprosabøker siden 2000. Nå er den utgitt på nytt.  Forfatteren leser og forteller fra boka og Åste Hammer formidler sine tanker om «Klassereise». Forfatteren bokbades av Amalie Kasin Lerstang. Litteratur-kvelden er et samarbeid mellom Notodden litteraturforum og biblioteket.

«Poetisk, personlig, sårt og konkret satte Karin Sveen klassetilhørighet på dagsordenen i 2000. Om boken fikk for lite oppmerksomhet da den kom, fikk den til gjengjeld en lang virkningshistorie, og ble et referansepunkt for en rekke bøker som har trukket leseren med inn i forfatterens liv.»

Dette sier juryen som kåret boka til en av de ti beste i Skandinavia. Den besto av ni fremstående kritikere, forfattere og forskere. Kåringen var et samarbeid mellom Morgenbladet, Norsk Litteraturfestival, Aftonbladet, Weekendavisen og Broen.xyz.

Karin Sveen (f. 1948) debuterte i 1975 med diktsamlingen Vinterhagen. Hun har siden utgitt fem diktsamlinger, fem romaner og en novellesamling. Sveen er også en markant essayist. Den kultiverte lidelse – En bok om kropp og samfunn (1997) er bl.a. blitt oversatt til svensk, og i 2000 kom det toneangivende essayet Klassereise, som har lagt grunnlag for debatten om klassereise her til lands i de senere årene. I 2007 ble Sveen tildelt Norsk språkpris, og i 2008 kåret Dagbladet Klassereise til en av de 25 viktigste sakprosabøkene utgitt i Norge etter 2. verdenskrig.

Scroll to Top