Anslagsvis 2 av 3 bunader sys i dag helt eller delvis i utlandet.
Er det problematisk? Hva gjør det med bunadstradisjonen at bunad har blitt «big business»?
Hva må til for å sikre den norske håndverkstradisjonen?

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) inviterer til paneldebatt. Bakgrunnen er sommerens formidlingsaktivitet på Heddal Bygdetun (NIA) som fikk mye oppmerksomhet, blant annet fordi de fremviste bunadene var delvis produsert i utlandet.

Denne kvelden møtes Hilde Øya fra Heimen Husfliden, bunadsyerske Siri Haaland fra Bunadspolitiet, bunadtilvirker Barbro Tronhuus Storlien og forbruksforsker Ingun Grimstad Klepp fra SIFO / OsloMet til debatt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangementet er en del av KULTURMINNEDAGENE 2018

Kulturminnedagene er en del av European Heritage Days, et initiativ fra Europarådet og Europakommisjonen for å feire den mangfoldige europeiske kulturarven. Formålet er å skape forståelse og interesse for kulturminner. Årets kulturminnedager har temaet «Typisk norsk – ikke bare norsk». NIA tilbyr en variert arrangementsserie som markerer årets kulturminnedager.

Arrangør: NIA. Medarrangør: Notodden Bibliotek.

Scroll to Top