BLUESSYMPOSIUM 2021:

«Folkestemmen» – kultur, arbeidsplasser og bolyst

Torsdag 5. august

Kl 14.00 – 16.00

Bok og Blueshuset, Notodden

Inngang: gratis billett på www.bokogblueshuset.no

Konferansier: Jens Marius Hammer

 

Notodden Blues Festival inviterer til Bluessymposiet 2021 før åpningen av den 33. utgaven av Notodden Blues Festival. Sammen med Notodden kommune og lokalavisa Telen vil vi se på hvordan vi kan skape attraktive lokalsamfunn som inviterer til utvikling, arbeidsplasser og bolyst.

På Bluessymposiet i 2019 så vi på hvilke muligheter som kunne ligge i den kommende fylkessammenslåingen. Nå er den en realitet. Vi ser nærmere på fylkets nye kulturstrategi i et stedsutviklings- og identitetsperspektiv. Kulturstrategien har overskriften «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes». Strategien er en kulturplattform for fylket, med felles mål, prioriteringer og tiltak på kulturområdet. Vi ser nærmere på hva dette kan bety for lokalsamfunnene generelt og Notodden spesielt.

Fylkeskommunen la vekt på bred medvirkning i arbeidet med å utvikle den nye kulturstrategien. Det samme gjorde Notodden kommune da de i vinter gjennomførte sin innbyggerundersøkelse. Den fikk svært bred deltakelse. Telen har gående en serie i avisa der de har hørt stemmene til innflytterne i Notodden. Spalten er populær og skaper engasjement.

Hvordan harmonerer innbyggernes og innflytternes opplevelser og forventninger av lokalsamfunnet med hverandre? Hva tenker næringslivet om hva lokalsamfunnet trenger for at de skal kunne rekruttere riktig arbeidskraft? Hvilken rolle kan kultur og byutvikling spille for å skape den attraksjonskraften som lokalsamfunnene trenger for fremtiden? Spørsmålene er mange. Har vi svarene og de gode strategiene?

 

1 Vestfold Telemark – Kulturfylket med stor K: «Kulturens bidrag til samfunnsutviklingen» v. Maja Foss Five (leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold Telemark fylkeskommune).

2 Hvordan kan lokalsamfunnet gripe mulighetene nå?

Panel: Tor Arne Moen, Hans Arne Flåto, Jan Fredrik Carlsen og Åslaug Sem Jacobsen.

3 Hvordan bruker vi «Turbokrafta»? Er vi småkonger på hver vår tue?

4 Innbyggerdialog – en forutsetning for utvikling». Notodden kommune v. ordfører Gry Fuglestveit og rådmann Per Sturla Værnes.

5 Kulturbyen Notodden? Paneldebatt. Gry Fuglestveit, Per Sturla Værnes, Runar Lia. Innspill fra salen.

6 Telen – «Innflytter’n – ser de noe som vi ikke ser?»

Demografirapport og fremtidsutsikter, v. Åslaug Birgitte Græsvold.

7 Folkestemmen. Sett med andre øyne.

Panel: Stig Olav Kasin, Rosmari Sorthe, Martine Grette.

8 Hva kjennetegner en god stedsutvikling v. arkitekt Petter Grimm, DRMA.

 

Seminaret er gratis.

NB:

Tilgang krever grønt koronasertifikat. Dersom du ikke har det, tilbyr festivalen hurtigtesting utenfor Notodden Videregående skole. Rett ved siden av Bok og blueshuset. Testen er gratis og gyldig i 24 timer. Husk å planlegge i god tid, siden det kan ta en time å få det registrert i ditt koronasertifikat.

 

«IDEAS tradisjonelle hagefest»

Etter symposiet går vi på «IDEAS tradisjonelle hagefest». Hvis du ønsker å være med på den så melder deg på den her: bluesfest.pameldingssystem.no/ideas-tradisjonelle-hagefest

 

Offisiell åpning og konserter på Brygga i regi av Notodden Blues Festival kl 18.30.

Scroll to Top